Se nyt jobslag hos INKA på dette link i word (dansk)

See job-announcement in English at this link.

Deadline was 14 August 2023.     

INKAConsult:

Job om klimafinansiering og stærk til analyser og Excel

Rådgiverfirmaet INKA Consult i København søger en ansat, som er interesseret i klimafinansiering og er skrap til Excel, herunder pivot tabeller. Du er nyuddannet kandidat fra et klima-studie, økonomi eller internationale udviklingsstudie (KU, DTU, RUC, CBS, SDU).  

Du kan i dette job være med til at lave analyser af klimafinansiering til udviklingslande, som gives af Danmark og andre OECD lande for at leve op til Paris aftalen om 100 mia. dollars om året.Du vil i jobbet komme til at lære meget om international klimafinansiering. Vi henter rå-data ind i Excel fra OECD’s såkaldte CRS-database i Paris, hvor alle giverlande (donorer) uploader deres projektportfolio hvert år. Dette bruger vi til avancerede analyser i Excel og skrivning  af rapporter på engelsk.

Vi har lavet en række rapporter i tæt samarbejde med bl.a. CARE, Oxfam International og kirkernes ACT Alliance, som har opnået international medieomtale, bl.a. i Guardian, Spiegel og sågar Washington Post. Du kan på hjemmesiden se en oversigt over de internationale rapporter, som vi har bidraget med de seneste 5 år. https://inkaconsult.dk/climate-finance-reports

Rapporter som forhandlere fra det Globale Syd refererer til, senest ved COP27 mødet i Ægypten i november 2022. Klimafinansiering er blevet en af hovedhjørnestenene i de internationale forhandlinger, fordi de rige lande ikke har levet op til deres løfter. Det meste gives som lån, hvor vi i Oxfam climate finance shadow report (juni 2023) lavede beregninger på tilbagebetalingen af klimalån.

Vi laver desuden opgaver med bredere analyser indenfor især klimatilpasning. Vi rådgiver Irlands udenrigsministerium og vi er med til at vurderere ansøgninger til den danske repræsentant i bestyrelserne for Green Climate Fund (GCF) og Global Environment Facility (GEF). Dernæst deltager vi i et DIIS forskningsprojekt i Kenya og Tanzania.

Vi lægger vægt på, at du:

  • Har et stort kendskab til klimaområdet og er interesseret i at lære mere om international rapportering af klima-finansiering
  • Er god til at analysere data, især brug af Excel med pivot tabeller
  • Er god til at skrive rapporter på engelsk
  • Gerne kendskab til projekter i udviklingslande og gerne rejst i sådanne lande
  • Er engageret og god til at samarbejde, kommunikere og vi har det sjovt
  • Arbejder struktureret, er grundig og har sans for detaljer

Arbejdsstedet er København og der er tale om en stilling på minimum 30 timer om ugen.  

Du er velkommen til at skrive til info@inkaconsult.dk for yderligere oplysninger. Du kan indtil 14 august sende din motiverede ansøgning og CV til samme mail.

 

Hans Peter Dejgaard

Direktør INKA Consult Aps.